ZYSKI Z EKSPLOATACJI

W wykorzystaniu zysków z eksploatacji posiadanych bogactw naturalnych kraje te widziały możliwość rozwiązania wielu własnych skomplikowanych problemów, wśród nich zaś moder­nizacji i intensyfikacji rozwoju produkcji rolnej, a także indu­strializacji, przy czym różne kraje rozmaicie widziały kolejność realizacji tyćh zadań.W latach panowania kolonialnego potencjalne możliwości tych obszarów nie były w pełni wykorzystywane ze względu na czyn­niki natury obiektywnej i subiektywnej (polityka państw kolo­nialnych, anachronistyczne systemy własnościowo-społeczne, kon­serwatywne metody uprawy roli, klęski żywiołowe, brak środ­ków finansowych na rozwój nowoczesnych środków uprawy zie­mi, budowę sieci sztucznego nawodniania, produkcji nawozów sztucznych, itp.). Były to przyczyny, dla których ludność nie­których regionów cierpiała stale lub sporadycznie na niedobór żywności.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.