ZMIANA SYTUACJI

Sprowadzały się one przede wszystkim do prezentowania przez zainteresowa­ne strony ich poglądów na rzecz rozbrojenia i odprężenia oraz towarzyszącej im argumentacji. Zazwyczaj stanowiły też okazję do propagandowych, pełnych demagogii ataków na ZSRR.Sytuacja uległa pewnej zmianie dopiero w połowie lat sześć­dziesiątych. Porozumienia, które zostały zawarte po 1960 r., gdy stopniowo w stosunkach międzynarodowych zaczęły sobie toro­wać drogę zasady pokojowego współistnienia, były przede wszyst­kim rezultatem bezpośrednich negocjacji, głównie amerykańsko- -radzieckich , nie zaś debat w ONZ. Tym co umożliwiło zawarcie niektórych z tych porozumień, a zwłaszcza układu o częściowym zakazie doświadczeń jądrowych, było niewątpliwie osiągnięcie przez ZSRR i kraje socjalistyczne równowagi militarnej, dzięki czemu stały się one czynnikiem decydującym w światowym ukła­dzie sił.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.