ZGŁOSZONY PROJEKT

W dniu 1 listopada 1960 r. na XV sesji Zgromadzenia Ogól­nego grupa państw afroazjatyckich (Etiopia, Ghana, Gwinea, Li­beria, Libia, Nigeria, Somali, Sudan, Tunezja i Cejlon) zgłosiła projekt rezolucji w sprawie zakazu stosowania broni jądrowej termojądrowej. Stwierdzono w niej między innymi, że wojna nuklearna byłaby zbrodnią przeciwko ludzkości. Projekt zgło­szony przez te państwa, do których przyłączyły się Togo i Indo­nezja, został uchwalony w rok później na XVI sesji Zgromadze­nia Ogólnego ONZ, 24 listopada 1961 r.„Za” głosowało 55 państw, wśród nich zdecydowana większość krajów „trzeciego świata”. 26 delegacji wstrzymało się od głosu, zaś 20 (wśród nich: Sta­ny Zjednoczone i Wielka Brytania) głosowało przeciw. Rezolucja ta była liczącym się wkładem krajów nowo wyzwolonych w to­czącą się na forum ONZ debatę w kwestiach rozbrojenia i odprę­żenia międzynarodowego.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.