ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ GŁOSÓW

Przyjęty został zdecydowaną większością głosów przy poparciu krajów „trzeciego świata”, które w ten sposób wypowiedziały się w spra­wie niedopuszczalności hegemonizmu w stosunkach międzyna­rodowych. W przyjętej rezolucji określono hegemonizm jako dążenie państwa do „kontroli, dominacji i podporządkowania po­litycznego, ekonomicznego, ideologicznego lub militarnegę innych państw, ludów lub regionów świata”. Oprócz dążeń zmierzających do rozbrojenia i odprężenia w skali globalnej równocześnie podejmowano wiele prób regio­nalnych. Dotyczyły one nie tylko Europy, gdzie w ich wyniku doszło do zwołania Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy (KBWE), lecz przede wszystkim obszarów pozaeuropejskich.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.