ZBROJENIA W TRZECIM ŚWIECIE

Zbrojenia w „trzecim świecie” mają oczywiście swoje róż­norodne przyczyny. Nie wynikają one na ogół z przesłanek o charakterze globalnym, z walki o uzyskanie decydującej pozy­cji w światowym układzie sił. Przemawiają za nimi zazwyczaj przesłanki natury regionalnej bądź polityczno-wewnętrznej. W wielu zróżnicowanych etnicznie i religijnie krajach „trzeciego świata” armia jest czasami jedyną siłą, przy pomocy której można utrzymać integralność terytorialną państwa, sprawować władzę, a nierzadko wykorzystywać siły zbrojne do działań o charakterze produkcyjno-ekonomicznym. W wielu z tych państw armia pozos­taje jedynym, ponadklasowym, ponadetnicznym, wznoszącym się ponad wszelkie zróżnicowania ideologiczne, instrumentem gwa­rantującym integralność i suwerenność państwa.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.