ZAINTERESOWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ

Zainteresowanie działalnością państw niezaangażowanych przejawia wiele innych krajów. Na konferencji w Hawanie wiele państw i organizacji posiadało status obserwatora bądź gościa (m. in. Austria, Rumu­nia, Szwajcaria, Portugalia i Szwecja). W obradach brali też udział przedstawiciele organizacji i ruchów narodowowyzwoleń­czych (m. in. Namibii i RPA).Różny jest także stopień rozwoju społeczno-gospodarczego po­szczególnych państw. 33 państwa posiadają GNP na 1 mieszkań­ca rocznie powyżej 1000 doi. (m. in. Argentyna, Gabon, Jugo­sławia, Katar, Cypr, Kuwejt, Malta, Libia, Arabia Saudyjska), 31 państw ma rocznie GNP na 1 mieszkańca poniżej 300 doi. (m. in. Afganistan, Bangladesz, Burundi, Etiopia, Górna Wolta, Mali, Nepal, Rwanda). Ten stan rzeczy musi wywierać wpływ na charakter pro­gramu i działań podejmowanych przez kraje niezaangażowane.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.