Z INICJATYWĄ

W deklaracji wzywano do szyb­kiego i bezwarunkowego położenia kresu kolonializmowi we wszystkich jego formach i przejawach oraz stwierdzono, że sta­nowi on zaprzeczenie podstawowych praw człowieka i jest sprze­czny z Kartą NZ.Z inicjatywą uchwalenia tego dokumentu wystąpił Związek Radziecki i kraje socjalistyczne. Jakkolwiek koncepcja ta została początkowo utrącona przez państwa zachodnie, to w rezultacie Pyjęto projekt w brzmieniu zaproponowanym przez 43 państwa afrykańskie i azjatyckie głosami 89 państw bez sprzeciwu, przy 9 wstrzymujących się (Australia, Belgia, Dominikana, Francja, Hiszpania, Portugalia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Zwią­zek Południowej Afryki). Dokument ten miał znaczenie historyczne. Zapoczątkował on dalsze działania ONZ na rzecz całkowitej likwidacji kolonializmu, a zwłaszcza powołanie w 1961 r. Komitetu do Spraw Dekoloni­zacji. W ramach działań na rzecz dekolonizacji ONZ podjęła wiele uchwał i akcji dotyczących zależnych jeszcze wówczas obszarów i terytoriów.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.