WZROST ZNACZENIA REGIONU

Stany Zjednoczone i ich sojusznicy traktują interesy polityczno-wojskowe w tym rejonie jako równorzędne z ekonomicz­nymi. Od dostaw ropy naftowej z Bliskiego Wschodu uzależniona jest faktycznie cała Europa Zachodnia, częściowo Stany Zjedno­czone, Japonia i inne państwa kapitalistyczne. Od zakończenia drugiej wojny światowej znacznie też wzrosło znaczenie rejonu Zatoki Perskiej. Są to tereny niezwykle bogate w złoża ropy naftowej, zaś posiadanie wpływów polityczno-mili­tarnych na tym obszarze pozwala na ukształtowanie sytuacji po­litycznej w państwach tej strefy. Stany Zjednoczone i ich sojusz­nicy zmierzali już od chwili zakończenia wojny światowej, a na­wet jeszcze w czasie jej trwania do uzyskania dominujących wpływów w tym rejonie. Niektóre niepodległe państwa (m. in. Iran, Arabia Saudyjska) były eksponentami tej polityki, realizu­jąc ją równocześnie z działaniami zmierzającymi do osiągnięcia własnych celów narodowych.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.