WZAJEMNE UWARUNKOWANIA

Proces dekolonizacji zbiegł się w czasie ze wzrostem wzajem­nych uwarunkowań’ w stosunkach międzypaństwowych. Te wzra­stające współzależności oraz intensyfikacja życia międzynarodo­wego znalazły także swoje odbicie w działalności ONZ. Nastąpiła przede wszystkim wydatna rozbudowa samej organizacji. Z or­ganu, który w początkowym okresie zajmował się przede wszyst­kim problemem utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w świecie oraz będąc organizacją współpracy międzynarodowej ONZ stała się dzisiaj najbardziej reprezentatywnym forum, na którym pań­stwa członkowskie mogą prezentować własne stanowiska odnośnie do węzłowych problemów międzynarodowych, prowadzić negocja­cje dla rozwiązania istniejących bądź zarysowujących się konflik­tów oraz szukać poparcia dla swego stanowiska ze strony innych państw.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.