WYRAŻONE WĄTPLIWOŚCI

Wyraził on wątpliwość, czy naloty bombowe są pogwał­ceniem norm prawa międzynarodowego . Lojalność wobec Sta­nów Zjednoczonych, których narzędziem stały się Indie, tłumaczy taką właśnie postawę. Dopiero groźba przekształcenia się kon­fliktu lokalnego w szerszy konflikt azjatycki lub globalny skło­niła Indie do stonowania dotychczasowej, jednoznacznie proza­chodniej postawy.Wśród niesocjalistycznych członków Rady Bezpieczeństwa tylko Indie opowiadały się za po­zbawieniem reżimu Czang Kaj-szeka mandatu członkowskiego ONZ i przekazaniem go centralnemu rządowi ludowemu w Pe­kinie. Dyplomacja indyjska, która dość bezceremonialnie odnosiła się do KRL-D, od samego początku dbała o możliwie dobre sto­sunki ze swym chińskim sąsiadem. Zamanifestowanie przez Chi­ny współodpowiedzialności za losy Korei nie mogło w tej sy­tuacji pozostać bez wpływu na stosunek Indii do problemu ko­reańskiego w miarę nasilania się i przeciągania konfliktu. Sta­nowisko Indii miało z kolei wpływ na postawę wielu innych państw, zwłaszcza azjatyckich.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.