WYPRACOWANE REKOMENDACJE

Wypracowane przez ten komitet rekomendacje byłyby następnie przedstawione w określonym czasie Radzie Bezpieczeństwa. Ko­mitet miałby całkowitą swobodę wysłuchania każdej osoby we­dług swego uznania. W ten sposób usunięte zostałyby formalne przeszkody zaprezentowania stanowiska przez przedstawiciela KRL-D wobec przedstawicieli ONZ, ale komisja mogła również nie skorzystać z takiej możliwości. Propozycja ta nie mogła więc satysfakcjonować państw socjalistycznych, zaś kraje zachodnie nie widziały potrzeby pójścia na kompromis. Wobec braku po­zytywnego odzewu Indie ostatecznie nie przedstawiły w tej spra­wie formalnego projektu rezolucji .

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.