WŚRÓD SPECJALISTÓW

Wśród specjalistów toczą się dyskusje, które z tych dążeń są bardziej efektywne. Czy budowa ogólnoświatowego systemu bez­pieczeństwa i współpracy winna zmierzać od rozwiązań regio­nalnych do ogólnoświatowych, czy też odwrotnie? Czy świa­towy system bezpieczeństwa i współpracy winien być zaprojek­towany, a następnie przyjęty i realizowany w skali globalnej? Opinie w tej mierze są zróżnicowane.Po drugiej wojnie światowej działania dyplomatyczne państw zmierzających do budowy systemu bezpieczeństwa i współpracy prowadzone były równocześnie. Wypada stwierdzić, że w polity­ce wielkich mocarstw dominują mimo wszystko dążenia do regu­lacji globalnych. W polityce państw średnich i małych, a takie przeważają w „trzecim świecie”, obserwuje się wzmożone dzia­łania zmierzające do rozstrzygnięć regionalnych.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.