WŚRÓD REGIONALNYCH KONCEPCJI

Kraj ten uważa bowiem, że nie można podejmować izolowanych przedsięwzięć rozbrojeniowych bez uwzględnienia interesów i działań mocarstw nuklearnych oraz ograniczania przez nie posiadanych zasobów broni termojądrowej. To ostatnie prze­konanie było zresztą przyczyną, dla której Indie nie przystąpiły do traktatu o nierozprzestrzenianiu broni termojądrowych uwa­żając, że umacnia on monopol państw nuklearnych, a tym samym ich pozycję polityczną w światowym układzie sił.Wśród innych regionalnych koncepcji zmierzających do od­prężenia międzynarodowego, jakimi aktywnie zajmowała się Or­ganizacja Narodów Zjednoczonych z inicjatywy i przy aktywnym udziale krajów rozwijających się, należy niewątpliwie propozy­cja utworzenia strefy pokoju na Oceanie Indyjskim.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.