WŚRÓD PODOBNYCH KONCEPCJI

Wśród innych podobnych koncepcji wymienić należy projekt utworzenia strefy bezatomowej w Azji Południowej. Z tą inicja­tywą pierwszy wystąpił Pakistan, co było niewątpliwie wywoła­ne osiągnięciami Indii w dziedzinie rozwoju techniki nuklearnej, zwłaszcza zaś udanej próby atomowej przeprowadzonej w maju 1974 r.W poczuciu zagrożenia Pakistan wniósł pod obrady XXIX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ projekt rezolucji w sprawie ustanowienia w Azji Południowej strefy bezatomowej, która przewidywała powstrzymanie się przez wszystkie państwa tego regionu od produkcji broni atomowej i wszelkich prób aż do chwili osiągnięcia odpowiednich porozumień między zaintereso­wanymi państwami.Propozycja ta była przedmiotem obrad XXIX sesji Zgroma­dzenia Ogólnego ONZ. Przeciwne przyjęciu projektu rezolucji były oczywiście Indie ze względu na fakt, iż w wersji propo­nowanej przez Pakistan koncepcja ta miała wyraźnie antyindyj- ski charakter i zmierzała do zmiany istniejącego układu sił na subkontynencie indyjskim.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.