WŚRÓD INNYCH ORGANÓW

Wśród innych organów ONZ ważną rolę odgrywają: Rada Go­spodarczo-Społeczna, Rada Powiernicza, Międzynarodowy Trybu­nał Sprawiedliwości, Sekretariat i agencje specjalne ONZ. Spo­śród tych ostatnich szczególnie ważną funkcję dla krajów „trze­ciego świata” spełnia Konferencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju (United Nations Conference on Trade and Development — UNCTAD). Została zwołana w 1964 r. Jest ona stałym organem Zgromadzenia Ogólnego. Jej celem jest po­dejmowanie działań na rzecz przyspieszenia rozwoju gospodar­czego przez popieranie handlu międzynarodowego. Ważną rolę dla części państw „trzeciego świata” spełniają również: Organi­zacja Narodów Zjednoczonych dla Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), Wysoki Komisarz ONZ do Spraw Uchodźców i wiele innych.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.