WSPÓŁPRACA I POMOC

W organizacji współpracy i pomocy ważne miejsce zajmują organizacje wyspecjalizowane ONZ. Możliwości działania niektó­rych z nich są znaczne dzięki posiadanym funduszom, fachowej kadrze i funkcjonalnym na ogół strukturom organizacyjnym. Należy tu wymienić: Międzynarodową Organizacją Pracy (Inter­national Labour Organization — ILO), Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (United Na­tions Educational, Scientific and Cultural Organization — UNESCO), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Found — IFM), Międzynarodowy Bank Odbudowy Rozwoju (International Bank for Reconstruction and Develop- ment — IBRD), Organizację NZ do Spraw Wyżywienia i Rol­nictwa (Food and Agriculture Organization of the United Na­tions —- FAO), Światową Organizację Zdrowia (WHO) i wiele innych. Już z tego w wielkim skrócie dokonanego przeglądu wy­nika jak poważnej rozbudowie — problemowej i organizacyj­nej — uległa ONZ.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.