WŁASNY PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY

Około 50 państw „trzeciego świata” rozbu­dowuje własny przemysł zbrojeniowy.Wszystko to jest przyczyną, dla której kraje „trzeciego świa­ta” opowiadając się generalnie za rozbrojeniem czynią to w taki sposób, by podejmowane w tej mierze uchwały dotyczyły głów­nie Stanów Zjednoczonych i ZSRR oraz dwóch światowych systemów społeczno-ekonomicznych. Jeszcze dzisiaj potencjał mi­litarny państw „trzeciego świata” nie zagraża istniejącej rów­nowadze globalnej, chociaż ich import broni w końcu lat sześć­dziesiątych stanowił 67,8% importu światowego. Stwarza to na­tomiast duże możliwości destabilizacji regionalnej. W najbliż­szej jednak przyszłości i w tym zakresie mogą zajść dość istotne zmiany. Kraje rozwijające traktowane jako całość są oczywiś­cie przeciwne zbrojeniom termojądrowym. Dawały temu wyraz, udzielając swojego poparcia w przyjęciu wielu rezolucji Naro­dów Zjednoczonych. Zdają one sobie w swojej zdecydowanej większości sprawę z ogromnych niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą wyścig zbrojeń nuklearnych i możliwość wykorzystania tych broni w ewentualnym konflikcie.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.