WIELE SŁUSZNYCH IDEI

Uchwalone kolejno w tej sprawie rezolucje mimo podejmo­wania wielu słusznych idei zawierały wiele sformułowań mało precyzyjnych i niedokładnych, zaś nade wszystko nie określa­no w nich samego pojęcia obszaru, którego miały dotyczyć.W 1974 r. na mocy kolejnej uchwały Zgromadzenia Ogólne­go z 1973 r. Sekretarz Generalny ONZ powołał grupę ekspertów, której celem miało być sporządzenie raportu dotyczącego obecności wielkich mocarstw w rejonie Oceanu Indyjskiego. Spra­wa ta od samego początku budziła bowiem wiele kontrowersji, zwłaszcza ze względu na realizowaną przez niektóre kraje stre­fy politykę równego traktowania Stanów Zjednoczonych rozbu­dowujących wówczas swoją bazę militarną na Diego Garcia Związku Radzieckiego nie posiadającego żadnych baz w tym regionie, którego okręty przemierzały wody akwenu, podobnie jak innych mórz i oceanów świata.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.