WEZWANIE PAŃSTW

Wzywa ponownie wszystkie państwa Azji Południowej i in­ne zainteresowane państwa sąsiednie nie posiadające broni ją­drowej do kontynuowania wszelkich możliwych wysiłków na rzecz ustanowienia strefy bezatomowej w Azji Południowej i do pow­strzymania się w tym czasie od jakichkolwiek działań sprzecznych z tym celem;wzywa państwa posiadające broń jądrową, które jeszcze tego nie uczyniły, do udzielenia pozytywnej odpowiedzi na tę propozycję oraz do rozszerzenia niezbędnej współpracy w podej­mowaniu wysiłków na rzecz ustanowienia strefy bezatomowej w Azji Południowej”.Na stanowisko Indii w kwestii denuklearyzacji Azji Połud­niowej wpłynęły następujące czynniki: stosunki z Pakistanem reperkusje istniejącego stanu rzeczy dla sytuacji na subkon- tynencie indyjskim, przekonanie, że denuklearyzacja Azji Połud­niowej musi być częścią składową projektu obejmującego inne regiony Azji (Chiny, Ocean Indyjski), wreszcie stanowisko Indii w ogólności.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.