WEZWANIE DO ZAPRZESTANIA DZIAŁAŃ

W projekcie tym wzywano do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i wycofania wojsk na pierwotne pozycje, a jednocześnie proponowano zaproszenie do Rady Bezpieczeństwa przedstawiciela KRL-D celem przedstawienia jej wersji wyda­rzeń. Projekt został odrzucony 6 głosami przy 3 wstrzymujących się (Egipt, Indie, Norwegia). Rezolucja S/1501 z 25 czerwca 1950 r. nie oznaczała jeszcze bezpośredniego zaangażowania państw członkowskich ONZ w konflikt zbrojny w Korei. Stało się to dwa dni później, kiedy Stany Zjednoczone przeforsowały w Radzie Bezpieczeństwa ko­lejny swój projekt rezolucji wzywający państwa członkowskie ONZ do dostarczenia Republice Koreańskiej takiej pomocy, jaka okaże się niezbędna dla odparcia ataku zbrojnego oraz przywró­cenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa na tym obsza­rze. Tego samego dnia prezydent Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o interwencji zbrojnej w Korei.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.