WEJŚCIE DO ONZ

Wejście krajów „trzeciego świata” do ONZ i zapoczątkowanie przez nie aktyw­nej działalności w tej organizacji nałożyło na sprzeczności Wschód-Zachód kompleks konfliktów Północ-Południe. Sprzecz­ności Wschód-Zachód i Północ-Południe pogłębione zostały jesz­cze bardziej polaryzacją przebiegającą w samym „trzecim świe­cie”, o której wspominaliśmy . Wszystko to tworzyło zespół warunków, w których przypadło działać kra­jom „trzeciego świata” w ONZ.Jak już wspomniano przedmiotem szczególnego zainteresowa­nia ONZ są wszystkie problemy związane z utrzymaniem pokoju w świecie i odprężeniem międzynarodowym, tworzeniem warun­ków dla wzajemnej współpracy i pełniejszego wzajemnego zro­zumienia się, działania na rzecz pełnej likwidacji systemu kolo­nialnego i nierównoprawnych stosunków między państwami w świecie, zmierzające w kierunku rozwoju nauki, oświaty, kul­tury, poprawy wyżywienia, ochrony praw człowieka.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.