WBREW POSTANOWIENIOM

Wbrew postanowieniom Karty Narodów Zjednoczonych Francja przez długi okres nie wyrażała zgody na prawo Algierii do sa­mostanowienia, zaś zmiany w jej polityce uwidoczniły się dopiero z chwilą dojścia do władzy gen. de Gaulle’a.Walki zbrojne o niepodległość prowadzone były w wielu in­nych krajach Azji i Afryki, na przykład w koloniach portugal­skich w Afryce: Angoli, Mozambiku, Gwinei-Bissau, Wys­pach Św. Tomasza, Zielonego Przylądka, a także zaanektowanej przez Republikę Południowej Afryki — Namibii byłej Afryki Południowo-Zachodniej .Zbrojny proces dekolonizacji w koloniach portugalskich zwią­zany był z faktem, że kraje te zarządzane przez faszystowskie władze w Lizbonie należały do obszarów najbardziej zacofanych na kontynencie afrykańskim, o nieukształtowanych jeszcze struk­turach społecznych i niskiej świadomości politycznej ludności. Te właśnie przyczyny, brak wykształconych miejscowych elit politycznych i zdeterminowanie faszystowskich władz w Lizbo­nie, były powodem, dla których walka zbrojna na tych obszarach stała się głównym środkiem zdobycia niepodległości podobnie jak w Algierii, ale zupełnie inaczej niż w większości krajów Czarnej Afryki.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.