WAŻNY ETAP KONFERENCJI

Konferencja w Bandungu była ważnym etapem na drodze do krystalizowania się polityki niezaangażowania. Była ona pre­kursorem ruchu państw niezaangażowanych. Można właściwie wysunąć tezę, że właśnie w czasie obrad tej konferencji (w 1955 r.) założone zostały podwaliny pod ukształtowanie się obok istnie­jących dwóch systemów państw w stosunkach międzynarodo­wych trzeciej grupy krajów, która od tej chwili będzie wywie­rała coraz większy wpływ na stosunki międzynarodowe. Postępujący w ówczesnych czasach szybki rozwój rewolucji narodowowyzwoleńczych i proces likwidacji systemu kolonial­nego wpłynął na zwiększenie się liczby niezależnych państw w Azji i w Afryce oraz wprowadził nowe elementy do świato­wego układu sił.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.