WAŻNY ELEMENT STANOWISKA

Ważnym elementem w stanowisku krajów rozwijających się wobec węzłowych problemów międzynarodowych jest ujęcie przez nich sprawy tak zwanego hegemonizmu. Jest to nowy temat zain­teresowań ONZ podjęty z inicjatywy Związku Radzieckiego, który wystąpił na XXXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego z propozy­cją potępienia polityki hegemonizmu w stosunkach międzynaro-, dowych. Propozycja ta powstała w związku z hegemonizmem występującym w stosunkach między państwami większymi i mniejszymi, silniejszymi i słabszymi, szczególnie na obszarach „trzeciego świata”. Jednym z elementów tej polityki była agresja zbrojna Chin przeciwko Socjalistycznej Republice Wietnamu w lutym 1979 r. Agresja ta i często spotykana w praktyce sto­sunków międzynarodowych polityka szantażu oraz nacisku wobec innych państw stały się przyczyną, dla której projekt rezolucji w tej sprawie wniesiony został na forum obrad ONZ.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.