WAŻNE MIEJSCE W DZIAŁALNOŚCI

Ważne miejsce w działalności ONZ zajęły stosunki indyjsko-pakistańskie oraz towarzyszące im wojny, walka na Malajach, konflikty wywołane ekspansjonistyczną polityką Chin, konflikt ; indonezyjsko-malezyjski i bliskowschodni, sprawy regionu Zatoki Perskiej itp. Również kontynent afrykański dostarczył wiele tematów w tej dziadzinie dla prac ONZ. Wystarczy tylko przy­pomnieć m. in. problem Bizerty, Konga, wojny narodowowyzwo- leńczej Algierczyków przeciwko Francji, politykę apartheidu i rasizmu w RPA, zagadnienie walki ludów kolonii portugalskich: Angoli, Mozambiku, Gwinei-Bissau, Sahary hiszpańskiej, kryzysu rodezyjskiego, problemu Namibii. Analiza tych ‚konfliktów oraz sposobu podejścia do nich przez ONZ, zaś na tym tle stanowiska, jakie zajmowały kraje rozwijające się mogłaby być tematem kilkudziesięciu monografii nau­kowych. W niniejszej pracy przeanalizowano tylko kilka z nich: wojnę koreańską, problem indochiński i wojnę wietnamską, Bliski Wschód i problem palestyński, sprawę subkontynentu indyj­skiego, Południa Afryki i niektórych innych obszarów.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.