WAŻNA ROLA WALORÓW

Ważną rolę odgrywały też walory strategiczno-militarne niektórych regionów i państw, szczególnie ważne z punktu wi­dzenia interesów dwóch systemów.O   znaczeniu nowo powstałych państw na arenie międzynaro­dowej decydowały nie tylko te elementy, które wynikały z po­siadanych przez nie bogactw materialnych i walorów strategicz­nych. Ogromną rolę odgrywał tutaj również fakt, iż ta liczna grupa krajów już z chwilą, gdy proces dekolonizacji zaczął się rozwijać na szeroką skalę, znalazła się w centrum zaintereso­wania światowych systemów — kapitalizmu i socjalizmu.Wszystkie te kraje w większości przypadków znajdowały się bowiem na przedkapitalistycznym etapie rozwoju i w ciągu naj­bliższych lat powinny dokonać wyboru dalszego kierunku. Mogło to być kształtowanie stosunków typu kapitalistycznego bądź so­cjalistycznego

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.