WAŻNA POZYCJA

Była i pozostaje ona natomiast ważną platformą prezentacji po­glądów poszczególnych grup państw i krajów, ważnym czynni­kiem oddziaływania na społeczność międzynarodową, na świato­wą opinię publiczną. Ma ona wciąż duże znaczenie moralne dla oceny wydarzeń zachodzących w świecie. Jednocześnie działal­ność niektórych jej organów: Rady Bezpieczeństwa i wielu ko­misji, a także organizacji wyspecjalizowanych ma w wielu wy­padkach duże znaczenie praktyczne, w tym również dla krajów „trzeciego świata”, pomagając im w rozwiązywaniu problemów dotyczących rozwoju ekonomicznego, handlu zagranicznego, roz­woju oświaty i nauki, kształcenia kadr, likwidacji głodu i wyży­wienia. Funkcje organizacyjno-techniczne ONZ są więc ściśle związane z politycznymi. To jest przyczyną, dla której ludzkość przywiązuje tak dużą wagę do jej działania.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.