WAŻNA FUNKCJA W ONZ

Szczególnie ważną funkcję w ONZ spełnia Rada Bezpieczeń­stwa, w skład której wchodzi pięciu stałych członków (ChRL, Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i ZSRR) oraz dzie­sięciu niestałych, wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres dwóch lat, po pięciu corocznie. Rada Bezpieczeństwa jest operatywnym organem ONZ rozpatrującym w miarę potrzeb pro­blemy stanowiące zagrożenie dla pokoju międzynarodowego, zgła­szane przez państwa członkowskie. W Radzie obowiązuje — mimo podnoszonych, zwłaszcza przez kraje rozwijające się wąt­pliwości — zasada jednomyślności wielkich mocarstw, która w istniejących stosunkach międzynarodowych pozostaje nadal waż- nym czynnikiem gwarantującym stabilizację międzynarodową.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.