WARUNKI PRZYRODNICZE

O  ile pod względem walorów przyrodniczych Pojezierze Gnieźnieńskie ustępuje innym pojezierzom, o tyle zajmuje wśród nich pierwsze miejsce z uwagi na walory antropogeniczne. Poża słynnymi wykopaliskami Bisku­pina znajduje się, tu wiele najcenniejszych zabytków związanych. z  na j- starszym okresem historii Polski, a więc Ostrów Lednicki z grodem pierw­szych książąt, Gniezno z katedrą zawierającą fragmenty przędromańskiej świątyni z X w. i słynne brązowe drzwi, Strzelno z . romańską rotundą największym w Polsce zespołem rzeźb romańskich, Kruszwica z kole­giatą z XII w. i legendarną Mysią Wieżą oraz Mogilno z pozostałościami romańskiego kościoła.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.