WARUNKI MIĘDZYNARODOWE

Odbyła się ona z inicja­tywy Indyjskiego Kongresu Narodowego, zaś organizatorem jej była Indyjska Rada Spraw Międzynarodowych — instytucja charakterze naukowym. Wzięli w niej udział delegaci z dwu­dziestu państw, a także obserwatorzy z państw pozaazjatyckich niektórych organizacji międzynarodowych. Inicjatorem konfe­rencji był J. Nehru. Odbywała się ona w skomplikowanych wa­runkach międzynarodowych, w sytuacji gdy Indie nie były jesz­cze krajem niepodległym, zaś w Azji’ Południowo-Wschodniej toczyła się walka zbrojna przeciwko kolonizatorom. Tematem obrad były zagadnienia polityczne, ekonomiczne, społeczne i kul­turalne. Postanowiono utworzyć Organizację Stosunków Azjatyc­kich, która zajmowałaby się rozszerzaniem współpracy między krajami Azji oraz podejmowała badania naukowe w zakresie spraw dotyczących tego kontynentu, a także rozwijała współ­pracę z narodami krajów leżących poza Azją. Przewodniczącym Tymczasowej Rady Generalnej został Nehru.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.