WALORY STRATEGICZNO- MILITARNE

Szczególne walory strategiczno-militarne krajów leżących na Półwyspie Indochińskim, na południu Afryki i w rejonie karaib­skim były dodatkowym czynnikiem umożliwiającym państwom „trzeciego świata” podjęcie działań zmierzających do opracowa­nia wspólnej platformy działania, by jak najlepiej wykorzystać posiadane atrybuty rriilitarno-strategiczne w istniejącym układzie sił na arenie międzynarodowej dla własnych interesów.Jak już wspomniano, kraje rozwijające się z chwilą uzyskania niepodległości znalazły się w obliczu konieczności dokonania wy­boru dalszego etapu rozwoju polityczno-społecznego i ekonomicznego. Podejmowane na tej płaszczyźnie rozwiązania były wy­padkową wielu czynników, a więc dojrzałości politycznej społe­czeństwa, nastrojów rewolucyjnych aktywnie się uzewnętrzniających w wielu krajach „trzeciego świata”, zwłaszcza w pierw­szych latach po wyzwoleniu oraz wpływów świata zewnętrznego.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.