WALORY ANTROPOGENICZNE

Walory antropogeniczne Karpat są inne niż Sudetów. Mniej tu za­bytkowych miast, zamków i średniowiecznych budowli, więcej natomiast, ludowej architektury drewnianej i autentycznego folkloru. Tylko w Kar*’ patach spotyka się jeszcze stroje ludowe, noszone na co dzień. Karpaty są wlwiększym stopniu użytkowane rolniczo. Rozdrobnienie gospodarstw . rolnych wyraża się w krajobrazie^ malowniczą szachownicą pól. Uprzemysłowienie i zainwestowanie techniczne jest tu słabsze w po­równaniu z Sudetami. Rzadsza jest też sieć drogowa i.kolejowa, mniej jest obiektów inżynieryjnych, np. mostów i tuneli. Ku wschodowi widocz­ny jest wyraźny spadek zainwestowania, idący w parze z malejącą gęstoś­cią zaludnienia.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.