W WYNIKU NACISKU

W 1962 r. w wyniku nacisku: Stanów Zjednoczonych z organizacji tej usunięto rewolucyjną Kubę.Jeżeli w naszych rozważaniach dotyczących form i płaszczyzn współdziałania krajów rozwijających się na arenie międzynarodowej w końcowej fazie dekolonizacji wspominamy o OPA, to głównie dlatego, że w późniejszych latach w organizacji tej na­stąpiły istotne zmiany, zwłaszcza zaś zaczęło wysuwać się na plan pierwszy zagadnienie stosunków między krajami Ameryki PołudniowejOPA w późniejszym okresie zaczęła odgrywać coraz mniej negatywną rolę w zwalczaniu ruchów postępowych i rewolucyj­nych w imię haseł walki z agresją wewnętrzną międzynarodo­wego komunizmu, coraz częściej zaś interesowały ją problemy związane z podkreślaniem własnych interesów politycznych i eko­nomicznych dzielących kraje Ameryki Łacińskiej i Stany Zjed­noczone. Znalazło to swój wyraz w procesie latynizacji OPA będącej rezultatem coraz częściej występującej konfrontacji in­teresów między Stanami Zjednoczonymi i państwami Ameryki Łacińskiej.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.