W TOKU OBRAD

W tych warunkach powstanie ruchu państw niezaangażowanych było z jednej strony reakcją na rozgrywające się konflikty oraz sprzeczności między Wschodem a Zachodem, z drugiej zaś — próbą skoordynowania wysiłków państw „trze­ciego świata” na arenie międzynarodowej w celu zwiększenia ich wpływu na stosunki międzynarodowe i rozwiązanie problemów globalnych. Państwa te podjęły wówczas próby zmierzające do zorganizowania się celem nadania większej wiarygodności włas­nym koncepcjom i postulatom. Z inicjatywy Egiptu, Indii i Jugo­sławii w Belgradzie w 1961 r. odbyła się pierwsza konferencja państw niezaangażowanych z udziałem 25 państw . W toku jej obrad sformułowane zostały zasady niezaangażowania uaktual­niane w czasie kolejnych spotkań uczestników ruchu.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.