W RAPORCIE

W raporcie rozpatrywanym na jesiennej sesji tej organizacji w 1950 r. naświetlono szeroko przyczyny i charakter konfliktu koreańskie­go. Raport czynił władze KRL-D odpowiedzialne za agresję wobec Korei Południowej. Przyczynę konfliktu upatrywał w od­mowie KRL-D przeprowadzenia na jej terytorium kontrolowa­nych przez ONZ wyborów powszechnych, za jedyną realną moż­liwość zjednoczenia kraju uważał podporządkowanie się Korei Północnej zaleceniom ONZ. W raporcie podkreślano, że rząd w Seulu jest jedynym reprezentatywnym, w pełni demokratycz­nym rządem w tym kraju. Raport został podpisany przez dele­gata Indii, który pełnił funkcję jej przewodniczącego , jak rów­nież i przez wszystkich członków Komisji. Podpis delegata Indii odzwierciedlał też pośrednio stanowisko rządu Indii wobec wielu innych spraw związanych z konfliktem koreańskim. Na przykład m. in. delegat Indii głosował przeciwko radzieckiemu projektowi rezolucji w sprawie zaprzestania barbarzyńskich bombardowań ludności cywilnej w KRL-D przez lotnictwo Stanów Zjednoczo­nych.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.