W POWOŁUJĄCYCH AKTACH

Już w aktach powołujących do życia takie m. in. organizacje regionalne jak: OPA, Liga Państw Arabskich, OJA można było .znaleźć elementy wskazujące na to, iż zmierzały one do stwo­rzenia swoistych systemów regionalnego bezpieczeństwa. Organi­zacje te głosiły zasady nieuciekania się do agresji, poszanowania istniejących granic i wzajemną pomoc w wypadku napaści. Na podobnych założeniach opierały się również organizacje tego typu jak: Stowarzyszenie Narodów Południowo-Wschodniej Azji, Or­ganizacja Konferencji Muzułmańskiej czy Organizacja Państw | Ameryki Środkowej. Tak więc dążenia do zabezpieczenia regionalnego status quo i izolowania regionu od konfrontacji międzysystemowych zacho­dzących w skali globalnej już od dawna znajdowały się w cen­trum zainteresowania poszczególnych państw „trzeciego świata”.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.