W POCZĄTKOWYM OKRESIE

Wszelako w początkowym okresie niepodległości tych państw rozbieżności natury ideologicznej nie były na ogół czynnikiem utrudniającym ich współdziałanie na arenie międzynarodowej Głoszone w tym czasie przez poszczególne rządy państw „trzecie­go świata” programy polityczne miały przede wszystkim aspekt wewnętrzny i nie utrudniały podejmowania działań zmierzają­cych do ujednolicenia wspólnych posunięć na arenie międzyna­rodowej. Dopiero gdy zaczęły się pogłębiać zróżnicowania ustro- jowo-ideologiczne między poszczególnymi państwami, gdy dość daleko posunęła się zarysowana na tym tle polaryzacja stały się one czynnikiem dezintegrującym wspólne działania. Zjawiska te pojawiły się jednak na szerszą skalę dopiero w dziesięć — pięt­naście lat później.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.