W NOWEJ SYTUACJI

W tych warunkach, w nowej sytuacji w ONZ kraje wysoka rozwinięte zarówno socjalistyczne, jak i kapitalistyczne zostały zmuszone do zajmowania określonego stanowiska wobec spraw czasami dla nich odległych i kontrowersyjnych. Jednocześnie kra^ je nowo powstałe, nowi członkowie ONZ znaleźli się w obliczu konieczności wyrażania opinii dotyczących wielu problemów glo­balnych, niekoniecznie leżących w centrum zainteresowania „trze­ciego świata”, chociaż kluczowych dla całej ludzkości. Na przy­kład były to zagadnienia: pokojowego współistnienia, odprężenia międzynarodowego, budowy systemów bezpieczeństwa międzyna­rodowego, rozbrojenia, itp.Większość krajów nowo wyzwolo­nych zainteresowana była bowiem przede wszystkim między in­nymi sprawami własnego rozwoju, umocnieniem niedawno uzys­kanej niepodległości.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.