W NIEKTÓRYCH KRAJACH

W niektórych jednak krajach walka o niepodległość prowa­dzona była za pomocą środków militarnych 12. Decydowały o tym różne czynniki, m. in. stopień dojrzałości politycznej i organi­zacyjnej ruchów narodowowyzwoleńczych. W warunkach gdy posiadały one silne zaplecze społeczne i polityczne oraz dyspono­wały możliwościami organizacyjnymi nierzadko uciekano się do tego rodzaju środków działania. Bezpośrednim sprawcą działań zbrojnych były również często władze kolonialne, zwłaszcza gdy wysyłały przeciwko demonstrującym siły zbrojne bądź policyjne dokonujące krwawych pacyfikacji. W tych warunkach walka urzeczywistnienie prawa do samostanowienia i przyznania nie­podległości rozgrywała się na płaszczyźnie zbrojnej, zaś ruchy po­lityczne i narodowowyzwoleńcze przekształcały się zazwyczaj w organizacje militarne bądź też organizacje takie stanowiły pod­porządkowane im struktury polityczne.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.