W LATACH DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

W latach drugiej wojny światowej i bezpośrednio po jej zakoń­czeniu nastąpiła silna aktywizacja ludności afroazjatyckiej, pow­stało wiele partii politycznych, związków zawodowych i innych organizacji społecznych, stawiających sobie za zadanie w pierw­szym okresie istnienia nie tyle cele niepodległościowe, ile pro­fesjonalne, kulturowe itp. Z chwilą zakończenia działań wojen­nych miliony ludzi powróciło do swoich wiosek, wnosząc do nich znajomość innego otaczającego ich świata, wiele nowych umie­jętności technicznych i organizacyjnych, a także elementy świa­domości społecznej i politycznej związanej z faktem życia w za­leżności politycznej i ekonomicznej od świata zewnętrznego.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.