W CHWILI WYBUCHU WOJNY

W chwili wybuchu wojny koreańskiej ONZ liczyła ogółem 59 członków, w tym 15 rozwiniętych krajów kapitalistycznych, krajów socjalistycznych łącznie z Białorusią i Ukraińską SRR oraz 38 krajów rozwijających się łącznie z Tajwanem, który bez­prawnie okupował miejsce ChRL w tej organizacji. W kilka mie­sięcy później, 28 września 1950 r., członkiem ONZ została rów­nież Indonezja. Formalnie więc kraje rozwijające się stanowiły najliczniejszą grupę państw członkowskich, jednak nie tworzyły one wówczas jeszcze zwartego ugrupowania, co więcej występo­wały wśród nich znaczne różnice wynikające z odrębnych do­świadczeń i tradycji narodowych, poziomu rozwoju społecznego, gospodarczego i państwowego, stopnia samodzielności bądź za­leżności od wpływów zewnętrznych.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.