USTANOWIONA STREFA

Prosi te kraje, aby do czasu ustanowienia takiej strefy na Bliskim Wschodzie oraz w trakcie jej ustanawiania oświad­czyły uroczyście swoją wolę powstrzymania się, na zasadzie wzajemności, od produkcji, przyjmowania lub wejścia w posia­danie w jakikolwiek inny sposób broni atomowej i nuklearnych ładunków wybuchowych;wzywa te kraje do powstrzymania się, na zasadzie wzajem­ności, od udzielania zezwoleń na umieszczenie broni atomowej na swoim terytorium przez państwa trzecie oraz do wyrażenia zgody na objęcie ich działalności nuklearnej zabezpieczeniami Międzynarodowej Agencji Atomowej; prosi również te kraje, aby do czasu ustanowienia strefy bezatomowej na Bliskim Wschodzie oraz w okresie jej ustanawia­nia dały wyraz, zgodnie z ustępem 63 (d) Dokumentu Końcowego X sesji specjalnej, swojemu poparciu dla ustanowienia takiej strefy w regionie i złożyły te oświadczenia w Radzie Bezpieczeń­stwa.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.