UOGÓLNIENIE ROZWAŻAŃ

Uogólniając powyższe rozważania, należy stwierdzić raz jesz­cze, że ewolucja, jaką przeszła ONZ w ciągu minionych dziesięcio­leci, wynikała nie tylko ze zwiększenia liczebnego członków tej organizacji i zmiany układu sił na forum Zgromadzenia Ogólne­go, lecz była również efektem postępujących uzależnień w sto­sunkach międzynarodowych, ogólnej komplikacji życia między­narodowego oraz konieczności rozwiązywania wielu problemów technicznych związanych ze współdziałaniem społeczności mię­dzynarodowej . Poczynając od lat sześćdziesiątych obserwuje się wzrost zna­czenia krajów rozwijających się w ONZ. Wyrazem tego mogą być chociażby zmiany, jakie stopniowo się zaznaczyły podczas kolejnych sesji Zgromadzenia Ogólnego, gdzie coraz częściej za­częły się pojawiać, aż do zdominowania innych spraw, problemy „trzeciego świata”, jego trudności gospodarcze, polityczne, spo­łeczne, a także rozgrywające się na jego obszarach konflikty.

 

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.