UNIWERSALNE KRYTERIUM

Trudno byłoby przyjąć jakieś uniwersalne kryterium pozwa­lające na ich uporządkowanie. Wydaje się, że ze względu na temat naszych rozważań najbardziej interesujące może być kry­terium biorące za punkt wyjścia skalę oddziaływania danego konfliktu i jego wpływ na stosunki międzynarodowe. Można byłoby wówczas podjąć próbę wydzielenia wśród nich trzech grup: konflikty będące odzwierciedleniem konfrontacji politycz- no-ideologicznych dwóch systemów; konflikty, których zakres oddziaływania nie wychodzi poza obszary regionu, w którym się rozgrywają; konflikty lokalne.ONZ w rzeczywistości zajmowała się konfliktami wchodzą­cymi w skład wszystkich trzech przedstawionych grup. Skala zaangażowania tej organiazcji była bardzo różna. Były one przed­miotem obrad Zgromadzenia Ogólnego bądź Rady Bezpieczeństwa w chwili, gdy działania zmierzające do rozwiązania zostały już wszczęte, gdy podejmowane były próby negocjacji dwu- i wielo­stronnych.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.