UCZESTNICTWO W DEBACIE

Sprawa uczestnictwa KRL-D w debacie koreańskiej w ONZ wypłynęła ponownie w związku z jesienną sesją Zgromadzenia Ogólnego. W trakcie wstępnej debaty w Komitecie Pierwszym 30 września, 2, 3 i 4 października 1950 r. zgłoszono dwa projekty rezolucji: tajwański, przewidujący zaproszenie przedstawiciela władz z Seulu oraz radziecki zakładający zaproszenie przedsta­wicieli władz z Seulu i Phenianu. Stanowisko ZSRR poparła Sy­ria. Jej delegat dowodził, że nawet kryminalistom nie odmawia się prawa do uczciwego sądzenia. Zgromadzenie Ogólne nie jest trybunałem sądowym, skoro jednak usiłuje rozwiązać problem, powinno dać dowód swojej bezstronności i wysłuchać obie stro­ny . Radziecki projekt rezolucji został odrzucony 46 głosami przy 7 wstrzymujących się. Syria ostatecznie wstrzymała się od głosu, ponieważ KRL-D nie zgłosiła formalnie gotowości uczest­nictwa w debacie.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.