SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA

Tutaj wypada jedynie zauważyć, że przedstawiona sytuacja między­narodowa była czynnikiem sprzyjającym poszukiwaniu przez kra­je nowo wyzwolone możliwości współdziałania dla zaprezento­wania wobec wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych i so­cjalistycznych własnego stanowiska wobec węzłowych problemów współczesności, a przede wszystkim podjęcia działań na rzecz rozwiązania problemów szczególnie interesujących „trzeci świat”.Podejmując działania zmierzające do opracowania podstawo­wych zasad współpracy międzynarodowej, kraje te uwzględniały wiele czynników decydujących o ich pozycji w światowym ukła­dzie sił. Brały pod uwagę zarówno ogrom obszarów, na których były położone, potencjał ludzki przejawiający się w fakcie, iż zamieszkałe były przez ponad 2/3 ludności ziemskiego globu, ale nade wszystko uwzględniały własne zasoby surowcowe i mo­żliwości ekonomiczne niezbędne dla reszty zindustrializowanego świata.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.