STOSUNEK KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

Uogólniając, można stwierdzić, że stosunek krajów rozwija­jących się do konfliktu koreańskiego był zróżnicowany. Ulegał on określonej ewolucji w miarę zmieniającej się sytuacji w samej Korei i wokół niej. Niejednolity był też stosunek krajów rozwi­jających się do różnych aspektów tego konfliktu. Ze względu więc na złożoność sytuacji i stanowisk wydaje się celowe, aby przeglądu stanowiska krajów rozwijających się wobec wojny koreańskiej dokonać na kilku płaszczyznach: 1) stanowisko kra­jów rozwijających się w sprawie ich bezpośredniego udziału w interwencji zbrojnej; 2) ocena przez kraje rozwijające się cha­rakteru konfliktu i ich stosunek do KRL-D; 3) stosunek krajów rozwijających się do ChRL w związku z udziałem chińskich ochot­ników ludowych w wojnie koreańskiej; 4) stanowisko krajów rozwijających się wobec pokojowego rozwiązania konfliktu.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.