STOPIEŃ ROZWOJU POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW

Stopień rozwoju poszczególnych obszarów pod względem eko­nomicznym i społeczno-cywilizacyjnym był bardzo zróżnicowany. Dlatego też rozwijające się na tych obszarach ruchy narodowo­wyzwoleńcze i partie polityczne różniły się bardzo między sobą zarówno w zakresie głoszonych programów działania, jak i form organizacyjnych oraz możliwości prowadzenia walki o niepod­ległość.Spróbujmy obecnie dokonać krótkiej charakterystyki prze­biegu dekolonizacji. Przede wszystkim nasuwa się spostrzeże­nie, że w większości przypadków proces ten przebiegał przy zastosowaniu pokojowych metod walki politycznej. Nie wynika z tego, że miał on charakter bezkonfliktowy, wręcz przeciwnie często doprowadzał do głębokich kryzysów politycznych między partiami i ruchami narodowowyzwoleńczymi, postulującymi ha­sła niepodległościowe, a władzą kolonialną.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.