STANOWISKO WOBEC WOJNY KOREAŃSKIEJ

Wojna koreańska w latach 1950—1953 była największym konfliktem zbrojnym od zakończenia drugiej wojny światowej. Od innych Wcześniejszych konfliktów, które rozegrały się na obsza­rach „trzeciego świata” (np. w Palestynie, Kaszmirze czy Indo­nezji), różniła się ona nie tylko zasięgiem, lecz także specyfiką swojego charakteru. Walka wyzwoleńcza narodu koreańskiego sprzęgła się tutaj z dążeniami do przeobrażeń ustrojowych o cha­rakterze socjalistycznym, a interwencja, obca stanowiła bezpo­średnie wyzwanie wobec wspólnoty państw socjalistycznych i groźbę przekształcenia konfliktu lokalnego w konflikt globalny. Po załamaniu się reżimu kolonialnego w Korei na skutek klęski Japonii w drugiej wojnie światowej siły reakcyjne i zachowawcze warstwy społeczeństwa koreańskiego okazały się zbyt słabe, aby samodzielnie ustanowić władzę państwową i zapobiec tworzeniu władzy ludowej.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.