SPRAWIEDLIWE ROZWIĄZANIE

Jedynym sprawiedliwym rozwiązaniem konfliktu byłoby wycofanie wszystkich ob- : cych wojsk z Korei i rozstrzygnięcie spornych problemów przez samych Koreańczyków. Wbrew tym zastrzeżeniom wspomniana ; rezolucja została 14 grudnia 1950 r. przyjęta w Zgromadzeniu Ogólnym większością 52 głosów przeciwko pięciu przy jednym 1 wstrzymującym się. Tego samego dnia oznajmiono skład 3-osobowej grupy. Utworzyli ją delegaci Kanady, Indii i Iranu. Ich 1 raport został następnie odrzucony przez rząd ChRL w specjał- | nej nocie z 22 grudnia 1950 r. do przewodniczącego Zgromadzęnia Ogólnego. Jeżeli narody azjatyckie i arabskie — stwierdza 1 się w nocie — pragną prawdziwego pokoju, nie powinny się one I dłużej posługiwać Grupą do Spraw Rozejmu i liczyć na to, 1 że najpierw osiągną rozejm, a potem będą prowadzić rokowa­nia.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.